യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Saturday, August 2, 2008

വഴക്കടിക്കുന്ന പൂവുകള്‍ - പി. മധുസൂദനന്‍


നമ്മള്‍ക്കുകേള്‍ക്കുവാനൊക്കില്ല;
പക്ഷേ
വഴക്കുണ്ടു പൂക്കള്‍ക്കിടയിലും
ചൊല്ലിടാം തങ്ങളില്‍ തങ്ങളിലങ്ങനെ-

യൊക്കെയപ്പൂക്കള്‍ ചിലപ്പോള്‍

"നീയെന്തിനെന്റെയാകാശം കവര്‍ന്നു?"
"എന്തിനെന്‍ മേലേക്കു ചാഞ്ഞു?"
"എന്റെ തേന്‍കുപ്പിയില്‍ വെള്ളം കുടഞ്ഞു?"
"എന്തിനെന്നല്ലിയില്‍ നുള്ളി?"
നമ്മള്‍ക്കുകേള്‍ക്കുവാനൊക്കില്ല;പക്ഷേ

വഴക്കുണ്ടു പൂക്കള്‍ക്കിടയിലും

No comments: